Chinese >>
HOMEPAGE  About Us  PEOPLE  TEACHING  Research  DOWNLOAD  ACADEMIC EXCHANGE  Students Life  Contact Us  Departments  Faculty & Staff  Admissions  
 PEOPLE
General situation of Teachers
Professor
Associate Professor
Stuff
Vistors
General situation of Teachers
 

PhD
supervisor
Gang CHEN Yucheng LEI Naichao SI
Leigang WANG Yutao ZHAO Zhigang CHEN
Xiaonong CHENG Mingdong DONG Qingfeng GUAN
Yinqun HUA Zhipeng HUANG Chengsheng LI
Songjun LI Guiwu LIU Guanjun QIAO
Xiangqian SHEN Shuqi WANG Juan YANG
Guanxin YAO Zhiping ZHOU Hengbo YIN
Xiaoping SHEN Jianning DING Chi ZHANG
Master’s
supervisor
Xizhang CHEN Mingxi FU Yao HUANG
Zhihong JIA Manping LIU Shaochun SUN
Jianmin WANG Guifang XU Qinglai ZHANG
Guoping ZHAO Chengqi ZHEN Haixia LIU
Qiuhong PAN Juan SONG Yan JIANG
Haohua LI Jian LI Lei LIU
Jianli MI Chunxia WU Xiaofei YANG
Shunsheng CAO Caifeng CHEN Jinfang CHEN
Kangmin CHEN Xianghong CUI Hongyan DING
Jie HU Xinyou HUANG Haiyan JI
Jiaming JI Maoxiang JING Hongping LI
Sumin LI Jun LIU Qiang LIU
Qinqin LIU xianfeng MENG Chunying MIN
Honghong SHAO Weichen SHENG Haojie SONG
Hua TANG Liyong TANG Andong WANG
Mingsong WANG Yunlong WANG Dong XU
Xuehua YAN Xinhua YUAN Zhizhong YUAN
Songli ZHANG Yue ZHANG Lin ZHU
Changqin GUO Xiangdong HUO Zhonghua LI
Hongming WANG Xiaodong WU Guirong LI
Yunjian LIU Zhongliang SHI Hongxing XU
Donghong LI Changsen ZHANG Jianhua CHEN
Juhua LUO Xinguo XI Baoxiang JIAO
Luming WANG Wei GUO Qisheng WU
Guihua HOU Anlan CAI Defu LUO
Ming ZHOU Qixun DAI Xinmin LUO
Zhongde LIU

Senior
Title
Gang CHEN Xiaonong CHENG Mingdong DONG
Mingxi FU Qingfeng GUAN Changqing GUO
Jie HU Yinqun HUA Xinyou HUANG
Yucheng LEI Songjun LI Changsheng LI
Jun LIU Lei LIU Manping LIU
Qiang LIU Jianli MI Guanjun QIAN
Honghong SHAO Xiangqian SHEN Zhiyong SHEN
Zhongliang SHI Naichao SI Jianmin WANG
Leigang WANG Shuqi WANG Guifang XU
Xuehua YAN Juan YANG Xinhua YUAN
Qinglai ZHANG Yutao ZHAO Zhiping ZHOU
Guiwu LIU

Vice-senior
Title
Fen CAO Shunsheng CAO Caifeng CHEN
Jinfang CHEN Xizhang CHEN Xianghong CUI
Chunhua GAO Jianliang GU Yao HUANG
Haifang HUANG Xiangdong HUO Haiyan JI
Jiaming JI Yan JIANG Lei JIAO
Maoxiang JING Jian LI Baojia LI
Dongsheng LI Guirong LI Haohua LI
Hongping LI Sumin LI Yabo LI
Zhonghua LI Shenyong LIANG Qinqin LIU
Yunjian LIU Xiaofeng MENG Jianli MI
Runsheng MIAO Chunying MIN Qiuhong PAN
Shengli PANG Yunjin QU Haicheng SHAO
Weichen SHENG Juan SONG Haojie SONG
Shaochun SUN Hua TANG Liyong TANG
Lan WANG Miao WANG Ru WANG
Andong WANG Hongming WANG Mingsong WANG
Yaping WANG Yunlong WANG Jing WU
Chunxia WU Xiaodong WU Dong XU
Ziwei XU Jin YANG Fugeng Yang
Xiaofei YANG Shanshan YAO Zhizhong YUAN
Peng ZHANG Songli ZHANG Guoping ZHAO
Chengqi ZHEN Lin ZHU
Lecturer
and under
Xun CAO Beibei CHEN Aichun DOU
Shun GUO Chong HAN Xiuli HOU
Lina JIN Baojia LI Hongping LI
Zhibao LI Shenyong LIANG Guanglei LIU
Guiwu LIU Manping LIU Peng LUI
Yijing NIE Jianmei PAN Shengli PANG
Zhen PENG Xinye QIAN Xizhou QIE
Dewei RAO Xiaojuan SHEN Mingru SU
Hao SUN Xiaohong TANG Jie WANG
Liang WANG Ru WANG Fengqin WANG
Yaping WANG Yunlong WANG Shuping WU
Ziwei XU Jin YANG Wenming YANG
Yongtao YANG Peng ZHANG Mingfen ZHANG
Yili ZHANG Jun ZHAO Nan ZHAO
Xiaohua ZHAO Ming ZHOU Qiang ZHU
Maiyong ZHU Dongdong ZHUANG


 
Copyright © 2013 material.ujs.edu.cn. All Rights Reserved    E-mail:clxyyb@ujs.edu.cn