Chinese | UJS
Home   About   Departments   Faculty & Staff   Research   Admissions   Students Life   Contact Us
 
Faculty & Staff
Faculty
 
 
Faculty
 
Department of Materials Forming and Process Technologies
· Zhang QingLai     · Baojia Li     · Jian LI     · Yao Huang    
· Liang Shenyong     · Guanglei Liu     · Manping LIU     · Lingling Tang    
· Leigang Wang     · Qiuhong Pan     · Yucheng Lei     · Zheng Chengqi    
· Qiang Zhu     · Zhuang Dongdong    
 
Institute of Polymer Materials
· Xinhua Yuan     · Zhiping Zhou     · Kan Zhang     · Maiyong Zhu    
· Li Guo     · Yijing Nie     · Xiaojuan Shen     · Jie Hu    
· Haiyan Ji     · Sumin Li     · Chunying Min     · Shuping Wu    
· Lin ZHU    
 
The Advanced Metallic Materials & Metallurgical Institute
· Xiaonong CHENG     · Chingtun PENG     · Rui LUO     · Zhizhong YUAN    
· Aichun DOU     · Changqing GUO     · Mingru SU     · Xiangdong HUO    
 
Experimental center of material
science and engineering college of jiangsu university(UJS)
· Gaochunhua     · Zhen Gao     · Peng Lv     · Haicheng Shao    
· Wanglan     · Wang Ru     · Wang Shuang     · Ming Zhou    
· Yan Jiang     · Xiaohua Zhao    
 
Institute of Alloys and Composites with High Performance
· Cunlong Wang     · Fei Chen     · Gang Chen     · Guirong LI    
· Jili Wu     · Lei Jiao     · Songli Zhang     · Xiangfeng Liang    
· Xiaohua Zhao     · Xizhou Kai     · Yaping Wang     · Yutao Zhao    
· Zhenya Zhang    
 
Introduction to Institute of Inorganic Materials and Devices
· Xiaohong Yan     · Guanjun Qiao     · Caifeng Chen     · Guiwu Liu    
· Qinqin Liu     · Hua Tang     · Junli Wang     · Mingsong Wang    
· Ziwei Xu     · Juan Yang     · Yazhou Zhou    
 
Institute for Advanced Materials
· Xinye Qian     · Shengli Pang     · Yinqun Hua     · YAO Shanshan    
· Jie Wang     · Guoqing Pan     · Jianli Mi     · Hongping Li    
· Yonghai Feng     · Lei Liu     · Li Changsheng     · Xuehua Yan    
· Shen Xiangqian     · Lina Jin     · Jin Yang     · Dewei Rao    
· Beibei Chen     · Liang YUAN     · Mao-xiang Jing    
 
Institute of Green Materials and Metallurgy
· Zhongsheng LIU     · Xuehua Yan     · Jianhong Yang     · Hongquan Gao    
· Haitao Zhou     · Guomin Hua    
 
Copyright © 2018 material.ujs.edu.cn. All Rights Reserved
Address:301, Xuefu Road Zhenjiang Province P.R.China Tel:+86-511-88797783 E-MAIL:clxyyb@ujs.edu.cn